Winkelwagen

Winkelwagen

Algemeenheden

Wij, de naamloze vennootschap BERGHOFF WORLDWIDE, onderneming naar Belgisch recht, rechtsgeldig opgericht, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder, Boterbosstraat 6 bus 1, geregistreerd in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nummer 0453.048.495, met BTW-nummer BE 0453.048.495, maken hoofdzakelijk gebruik van cookies om uw surf-ervaring op de website www.berghoffworldwide.com te verbeteren. Alle gegevens die wij verkrijgen via onze cookies, zijn anoniem en worden enkel gebruikt om uw (de klant) ervaring op onze website te begrijpen, met het oog op het verbeteren van de prestaties en gebruiksvriendelijkheid van onze website.

Wij kunnen, en enkel naar eigen goeddunken, de onderhavige Verklaring wijzigen, vervolledigen of aanvullen, voor wat uw gebruik van onze website in de toekomst betreft, desgevallend, om welke reden dan ook, en dit zonder enige voorafgaandelijke kennissgeving of verantwoordelijkheid ten uwen aanzien of ten aanzien van enig ander persoon. U mag de onderhavige Verklaring, op geen enkele wijze wijzigen, vervolledigen of aanvullen.

Maar wat zijn nu cookies?

Een cookie, ook gekend als een HTTP-cookie, web-cookie, of browser-cookie, is in het algemeen een klein databestand dat vanaf een website wordt verzonden en opgeslagen wordt in de webbrowser van een internetgebruiker, wanneer deze internetgebruiker een website bezoekt. Wanneer de internetgebruiker later diezelfde website opnieuw bezoekt, kunnen de gegevens, opgeslagen in de cookie, door de website gerecupereerd worden om de website te informeren over het vorige gebruik van de internetgebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor de websites, die deze toelaten de staat van de website of het bezoek van de internetgebruiker in het verleden, te onthouden, Ze helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om uw technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze, de laatst geraadpleegde producten, enzovoort) en om de meest pertinente diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u onze website bezoekt, raden wij u aan om cookies te aanvaarden. Evenwel, zo u dit niet wenst, bent u nog steeds vrij deze niet te aanvaarden.

Cookies kunnen het aanklikken bevatten van speciale toetsen, een login of het opslaan van pagina's die door de internetgebruiker bezocht werden, tot zelfs enkele maanden of jaren voorheen. Alhoewel cookies geen virussen kunnen verzenden, en zij geen kwaadaardige software kunnen installeren op de bezoekende computer, worden de permanente cookies en in het bijzonder de tracking cookies van derden vooral gebruikt als een middel om op lange termijn de gegevens van de browsing geschiedenis van de gebruiker op te slaan. Wij houden eraan u te informeren dat deze Verklaring aangaande de cookies, conform is aan de Belgische wetgeving als van kracht (Wet van 10/07/2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

Onze website maakt gebruik van verschillende types cookies:

1. De strikt noodzakelijke cookies

Zoals hun naam dat aangeeft, zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u toe te laten op de website te surfen of om bepaalde door u gevraagde functies te kunnen aanbieden.

2. Functionaliteit-cookies

Deze cookies verbeteren de functionaliteit van onze website, door uw voorkeuren op te slaan. U kunt dan bijvoorbeeld uw profiel aanmaken op de startpagina.p>

3. Tracking cookies

Deze cookies duren langer dan de bezoeken van de gebruikers. Zo een blijvende cookie een maximum leeftijd van 1 jaar heeft, zal de oorspronkelijke waarde van die cookie, bij elk bezoek aan onze server binnen het jaar, terug overgenomen worden. Zij worden gebruikt voor het opslaan van een belangrijk deel van de informatie, zoals hoe u onze website ontdekt hebt. Het is om deze reden dat zij tracking cookies genoemd worden. Bijvoorbeeld, eenmaal u uw voorkeur voor een taal ingegeven hebt, zal de website uw voorkeur opslaan in een blijvende cookie op uw internet-browser. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, wordt deze blijvende cookie gebruikt om er zeker van te zijn dat de inhoud in uw taal van voorkeur weergegeven wordt.

4. Prestatie cookies

Deze cookies laten toe om de prestaties van onze website te verbeteren, door een betere gebruikerservaring te bieden. Wij gebruiken Google Analytics, een populaire analysedienst voor websites, verstrekt door Google Inc.. Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen de wijze te analyseren waarop de bezoekers onze website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en informeert ons over hun algemeen gedrag - zoals de typische duur van een bezoek, of het aantal pagina's als door een gebruiker bezocht.

5. Cookies van derden

Om onze communicaties te ondersteunen, integreren wij de inhoud van de links naar sociale media, zoals YouTube, Facebook en Twitter en maken wij gebruik van de mogelijkheden tot delen op de sociale netwerken. De kanalen die wij gebruiken kunnen cookies van deze websites vertonen waarover wij geen controle hebben. U dient de desbetreffende websites van derden te raadplegen om meer informatie over deze cookies te verkrijgen.

2. 2. Welke inlichtingten verzamelen wij over u

Wij kunnen de volgende inlichtingen met een persoonlijk karakter inzamelen, opslaan en gebruiken :

  • Inlichtingen over uw computer, zoals de hardware en software, en aangaande uw bezoeken aan en het gebruik van deze website (daar inbegrepen de delen en de pagina's van de website, en de informaties die u zoekt, uw IP-adres, het IP-adres van uw dienstverlener, de datum en het uur van bezoek aan onze website, het internetadres van de website van waaruit u de link naar onze website geopend hebt, de inhoud die u verstuurd of gedownload hebt, uw geografische ligging, besturingssysteem en browsertype).
  • Elke andere informatie die u kiest ons te versturen, zoals bijvoorbeeld wanneer u ons om inlichtingen vraagt..
  • De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt bij de inschrijving, de betaling en/of de levering van uw bestelling, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Daarenboven vragen wij bij de betaling eveneens bepaalde financiële informaties, waartoe wij geen toegang zullen hebben, daar deze beheerd worden door de betalingsdienstverleners. .

 

De website verzamelt eveneens gegevens doorheen cookies. Om meer te lezen over hoe wij cookies gebruiken, gelieve onze Cookie-Verklaring te lezen.p>

Wij verzamelen geen enkele gevoelige persoonlijke inlichting (zoals gegevens betreffende ras, etnische oorsprong, godsdienst, strafbladen, fysische of mentale gezondheid, seksuele geaardheid).

Lijst van de cookies die deze website gebruikt

Deze opsomming vermeldt de cookies die we verzamelen en welke gegevens zij opslaan.

Cookies negeren

Er zijn een aantal mogelijke opties beschikbaar om het opslaan van cookies te vermijden. Gelieve de websites van de verschillende browsers te raadplegen om meer te leren over het blokkeren van het opslaan van cookies. Het is eveneens mogelijk om op elk ogenblik de reeds op uw computer geïnstalleerde cookies te schrappen.

 

Het komt gepast voor eraan te herinneren dat zo u beslist om de cookies te schrappen, u waarschijnlijk al uw gebruikersnamen en wachtwoorden, op alle websites die u bezoekt, opnieuw zult moeten ingeven, iets waar u voordien zelfs niet aan diende te denken. Zoals hierboven vermeld, kunnen cookies wel degelijk een aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web..

Wetgeving als van toepassing - Regeling van geschillen

Alle problemen, vragen en geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie, het handhaven, de uitvoering en het beëindigen van deze Overeenkomst, worden beheerd en uitgelegd naar het Belgisch recht, zonder mogelijkheid tot het erkennen van enige andere keuze van wetgeving of van conflicten tussen wetgevingen of wetgevende bepalingen (Belgische, vreemde of internationale) waaraan de toepassing van de regels van de wetten of de rechtsmacht, andere dan die van België, aanleiding zou kunnen geven. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het toepassen van de verplichte wettelijke bepalingen van alle andere landen, die ten volle van kracht blijven.

Elke onenigheid of vordering voortvloeiend uit of met betrekking tot de onderhavige Verklaring of de schending van haar bepalingen, zal voorgelegd worden aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van onze zetel.

Laatste update van de Privacy-Verklaring : 24 juni 2016